CLOUD AND CLEAR OPERATIONAL EXCELLENCE FRAMEWORK

Cloud and Clear

Operational Excellence Framework

Werken vanuit een business doel, waarde toevoegen vanuit een bewezen aanpak

Het Cloud and Clear Operational Excellence Framework (COEF) biedt klanten voorspelbaarheid in kwaliteit en resultaat middels een bewezen aanpak.


Wij zetten COEF onder andere in bij:

  • het ontwikkelen van visie en uitwerken van strategie;
  • Het ondersteunen van complexe IT-projecten;
  • Het auditen van bestaande IT omgevingen;
  • Het definiëren en implementeren van project- en beheerorganisaties.


Technologische veranderingen volgen elkaar snel op. Het lijkt erop dat de ontwikkelingen vragen dat je als organisatie 'Technology driven' bent, dat u IT ‘lezen en schrijven’ kan. Met het COEF Framework biedt Cloud and Clear IT Consultancy je een handvat om IT te organiseren en te implementeren.


Referentie Architectuur als onderdeel van COEF

Onderdeel van COEF is de Cloud and Clear Referentie Architectuur (C2RA). Een referentie architectuur zorgt voor voorspelbaarheid in kosten, kwaliteit en resultaat. De belangrijkste fasen in de levenscyclus zijn: initiëren, ontwerpen, realiseren en beheren. Door deze fasen te definiëren, te onderscheiden en te managen, ontstaat een totaaloplossing, waarbij we business continuïteit bieden en het management ontzorgen.


Analogie


COEF is een analogie op basis van een trein(reis). Je stapt in om een bepaald doel te bereiken en op de bestemming te komen waar je wilt zijn met het project. 


De uitvoer van werkzaamheden van Cloud and Clear uitvoert valt dus te vergelijken met een spoorlijn. De start kan gelijk gezien worden als een start van een project en het eindstation is gelijk aan de gecreëerde opgeleverde waarde van een project. Je stapt in om een bepaald doel te bereiken en op de bestemming te komen waar je wilt zijn met het project. Hieronder wordt dit nader  toegelicht.


Er wordt op de trein gestapt bij station WAAROM en de passagier weet dat hij ergens op de tussenstations uit kan stappen, of over kan stappen, of dat hij door kan reizen naar het eindbestemming, station ACCEPTATIE.


Tussendoor doet de trein verschillende stations aan. Stations waar men in of uit kan stappen, en stations waar men ook over kan stappen.


In het Cloud and Clear Operations Excellence Framework staan de in en uitstap stations gelijk aan activiteiten die uitgevoerd moeten worden.


De overstap stations staan voor de momenten waarop besluiten genomen moeten worden op basis van uitgevoerde activiteiten, vastgelegd in oplever documenten. Overstap stations zijn vaste stations in elk Cloud and Clear projectaanpak: station WAT; station HOE en station OVERDRACHT.


Cloud and Clear heeft in zijn framework vier trajecten gedefinieerd, het visie & strategie traject, het ontwerp traject, het realisatie traject en het borgen traject. Op deze trajecten worden voorafgaand aan de uitvoering van het project bepaald welke tussen stations nodig zijn en wat de op te leveren producten zijn om een weloverwogen besluit te nemen voor een succesvol vervolg traject (de overstap stations). Cloud and Clear heeft een aantal vooraf gedefinieerde tussenstations en oplever documenten voor de overstap stations voor de verschillende projecten als een software ontwikkel project, een pakket selectie project, een Cloud project, een infrastructuur project of een verander project.


Onderdeel van het framework zijn een drietal belangrijke rollen voor het realiseren van een optimaal gebruikers ervaring: De Machinist, Conducteur en de mede Passagier(s). Deze drie rollen dragen zorg voor de volgende aspecten:


  • De balans tussen People; Process en Technology;
  • De balans tussen Governance; Risk en Compliance;
  • De balans tussen Opdrachtgever; Eindgebruikers en Stakeholders.


In geval Cloud and Clear gevraagd wordt bij een project in te stappen bij een tussen station, gaan wij altijd na hoe de reis van start is gegaan en wat de status is tot dusver.  (welke tussenstations zijn aangedaan en welke besluiten zijn er genomen op de overstapstations).COEF is gebaseerd op People, Process, Technology

Wie zijn de mensen en wat doen ze? 

Binnen het component ‘people’  wordt het opdelen van taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden gerelateerd aan de processen en het (beheer van) de technologie


Hoe werken de mensen met elkaar?

Binnen het component ‘process’ houden we rekening met de bedrijfsprocessen en aanverwante processen die door de informatiesystemen ondersteund worden.


Waar werken de mensen mee?

Binnen het component ‘technology’ wordt onder andere de veranderingen in het informatiesysteem getoetst aan de IT-architectuur van uw organisatie. De middelen die ingezet worden om de IT-dienstverlening te managen en te verbeteren (ITSM)  moeten aan deze eisen voldoen en aanwezig zijn en afgestemd zijn op elkaar en versterken.


COEF is gebaseerd op Governance, Risk, Compliance

Governance

Een uniforme en integrale aanpak voor governance, risk en compliance (GRC) is een logisch antwoord op de sterk toegenomen complexiteit waarmee organisaties heden ten dage worstelen.


Risk

COEF helpt organisaties alle informatie over strategie in relatie tot beleid, risico's en regelgeving dusdanig te verbinden en te visualiseren, dat de verbanden tussen business- en IT-gerelateerde doelen inzichtelijk worden. Dit inzicht helpt een aanpak te hanteren die gericht is op bedrijfsresultaat én op IT-management en bestuur.


Compliance

COEF ondersteunt het navolgen van de volgende normen: ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 27002 voor informatiebeveiliging, NEN7510 voor de zorg en de ISAE 3402 voor outsourcing. Daarnaast ondersteunt COEF het navolgen van de GDPR en AVG voor de privacy wetgeving. 


Interesse in meer en uitgebreidere informatie over het Cloud and Clear Operational Excellence Framework? Klik op de onderstaande download button.