C2RA - Cloud and Clear Referentie Architectuur

Copyright (C) 2013 - CLoud and Clear IT Consultancy 

De C2RA Cloud Infrastructuur Referentie Architectuur (C2RA). De C2RA is een gelaagd model welke van onder naar boven wordt doorlopen.


C2RA, beschrijft de gedefinieerde diensten en de onderliggende functionaliteit van de infrastructuur, alsmede de oplossingsrichting voor het geven van een invulling van de functionele eisen en wensen die worden gevormd vanuit de Business.


De gelaagde vorming maakt het mogelijk om per laag een onderwerp af te bakenen. Elke volgende laag maakt gebruik van begrippen die zijn opgedaan in de onderliggende laag en dus in voorgaande tekst, wat tot een logische en gefundeerde opbouw leidt.


Een referentie architectuur geeft weer hoe het bedrijfsdoel ondersteunend wordt door de geleverde infrastructuur componenten. De visie van het bedrijf wordt vertaald naar infrastructuur.
In de referentie architectuur worden ook de definities van de verschillende begrippen opgenomen om de kaders van deze begrippen vast te kunnen stellen.


Een infrastructuur bestaat uit verschillende deel componenten. Om de samenhang tussen deze componenten consistent te maken en te waarborgen, geeft de referentie architectuur richtlijnen aan het gebruik van de verschillende componenten.
Met deze architectuur wordt voorzien in een volledig geregelde, betrouwbare en veilige IT-infrastructuur.


De belangrijkste architectuur principes van de C2RA zijn:
- Anytime, anyplace, anywhere kunnen werken en over informatie beschikken;
- Flexibele & Robuuste IT infrastructuur;
- Integratie met bedrijfsapplicaties;
- Proven technology & Best Practices;

- Security & privacy by design;
- Technologisch fundament, waarin infrastructuur, connectivity, beheer, inclusief security, zijn geborgd.


De C2RA Framework pilaren.

De onderstaande pijlers van C2RA Framework, begeleiden en zijn richtinggevend bij het ontwerpen volgens C2RA van Cloud en Infrastructuur vanuit vijf verschillende perspectieven.

C2RA Pilaren

De gelaagde vorm maakt het mogelijk om per laag een onderwerp af te bakenen. Elke volgende laag maakt gebruik van begrippen uit de onderliggende laag en dus in voorgaande teksten, wat tot een logische en gefundeerde opbouw leidt.


In de fase waarin low level designs (LLD) tot in detail worden uitgewerkt, wordt gebruik gemaakt van Bouwblokken om per onderdeel een low level design op te leveren.


C2RA bestaat uit de volgende lagen (layers) en bouwblokken:


 • Datacenter layer: Housing;
 • Core Infra layer: Compute, Storage, Network;
 • Supporting Infra layer: Backup, Security, Operations Management, etc.;
 • Middleware layer, Dbases, Integration, etc.;
 • Applications services: Collaboration, Business applications, etc.;
 • Presentation services: Client-platform, Web-based, user experience, etc.;
 • Compliance & Control layer: Confidentiality, Availability, Integrity, Scalability etc.;
 • Governance & Management layer: Architecture, ITSM, Project Management, etc.


De Application en Presentation services bieden het merkbare en zichtbare: een desktop, applicaties, portals, e-mail, et cetera. Deze worden beheerd en bestuurd door de onderliggende “onzichtbare


 • Middleware services;
 • Supporting infra services'
 • Core infra services;
 • Datacenter services.


Over alle lagen heen zijn de compliance en governance services ingericht, die onder meer de betrouwbaarheid en integriteit bieden, en daarnaast de gereedschappen en voorwaarden leveren om de SLA’s waar te maken.


Met deze architectuur wordt voorzien in een volledig gelaagde, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur. Uitbreidingen op het gebied van applicatiediensten kunnen eenvoudig worden geïmplementeerd, omdat de onderliggende platformdiensten zorg dragen voor zaken als back-up, monitoring, patch management, et cetera.


C2RA heeft als uitgangspunt te werken met referentie architecturen van leveranciers om op basis hiervan de best bewezen oplossingen te implementeren.


Hiermee worden onderstaande doelstellingen behaald:


 • Snelheid, door sneller infrastructuur te bouwen en te implementeren;
 • Eenvoud, door de best practices als richtlijn te gebruiken voor het ontwerpen van oplossingen;
 • Efficiënt, door sneller time-to-value met een hoger ROI te creëren;
 • Optimalisatie, door uitvoerig geteste workload afstemming met applicaties en hypervisors.Bouwblokken


De bouwblokken uit de C2RA moeten volgens TOGAF opgevat worden als architectuur bouwblokken. Zij beschrijven in het algemeen de door de betreffende materialen en diensten geboden functionaliteit.

In de Solution/Doel architectuur zal middels kleuren - zoals de aangegeven legenda - welke architecturale bouwblokken voor het project/programma van toepassing zijn c.q. in scope van het ontwerp zitten.


In een Solution/Doel Architectuur wordt de referentiearchitectuur als model gevolgd, maar wordt t.a.v. de bouwblokken man en paard genoemd. Met andere woorden: in de Solution Architectuur worden de in te zetten producten genoemd en/of solution-specifieke eisen, mogelijkheden en configuraties gesteld.

Om een analogie te gebruiken: de C2RA levert een doos met legosteentjes en de Solution/Doel Architectuur bouwt daarvan een constructie.


De Solution/Doel Architectuur - op basis van de Architectuur Handboek C2RA - komt tot stand na overleg met stakeholders en de IT Architecten, evenals het raadplegen van de documentatie waarin de algemene constructie op hoofdlijnen werd vastgesteld. Hierin zijn de leidende technieken, principes en beslissingen opgenomen.


Een meer specifieke architectuur uitwerking per bouwblok is echter noodzakelijk, om tot solution-designs (LLD), installaties en configuraties te kunnen komen. Deze uitwerking, inclusief de bijbehorende ontwerprichtlijnen, volgen in de LLDs.


Architectuur vs. Design


Het volgende onderscheid tussen architectuur en ontwerp wordt gemaakt:

 1. Architectuur beschrijft een probleem, de eisen en begrenzingen van de oplossing.
  • Verander de architectuur: los een ander probleem op.
 2. Ontwerp beschrijft een oplossing binnen de grenzen van de architectuur.
  • Verander het ontwerp: vind een andere oplossing voor hetzelfde probleem.

Hiërarchische weergave van doelgericht ontwerpen

Het HLD beschrijft de gewenste oplossingen voor de omgeving in termen van ontwerp besluiten en in te zetten bouwblokken. In het HLD worden architectuur richtlijnen genomen op hoofdlijnen. Vanuit Architectuur kan, in samenspraak met materiedeskundigen (SME), de oplossingsrichting worden voorgesteld of voorgeschreven. In dat geval zijn de richtlijnen in feite de facto implementatie standaarden. De LLD’s beschrijven de implementaties van de gebruikte bouwblokken. Zowel dit document, Referentie Architectuur en de Solution Architectuur vormen de belangrijkste bronnen voor een LLD.

Architectuur proces als continuous improvement process (CIP)

Cloud and Clear IT Consultancy past bovenstaand Architectuur proces toe in projecten en transformaties.


Het Architectuur proces functioneerd als een Continuous Improvement Process (CIP). Het is een voortdurende inspanning om producten, diensten of processen op een pragmatieke wijze te verbeteren. Het is een systematische aanpak in stappen om verbeteringen te realiseren, op volgorde te zetten en te implementeren met behulp van gegevens en gaat in op de Shewhart-cyclus (Plan, Do, Study Act).


Het CIP biedt een gemeenschappelijke taal en methodologie die het mogelijk maakt het verbeterproces te begrijpen. Het CIP koppelt altijd terug naar de eigen doelen en prioriteiten van elke organisatie. Waarbij de C2RA als middel in deze 'cycle' voortdurend blijft leren van de projecten die zijn afgerond en weer input hiervoor leveren.

Wilt u meer weten hoe C2RA uw IT projecten en transformaties onder Architectuur verder kan helpen in combinatie met ons COEF model en de AVC? Maak een vrijblijvende afspraak en we vertellen u er graag meer over.